Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.


Gefle Dagblad - 2015-06-21

Armband från Borgis hjälper flickor i Afrika

armband

http://www.gd.se/gastrikland/gavle/armband-fran-borgis-hjalper-flickor-i-afrika


Svensk Press - 2015-06-17

Gävleföreningen Flickors Utbildning i Kamerun förbereder skolstart

toinie och barn

http://www.svenskpress.se/articles/view/gavleforeningen-flickors-utbildning-i-kamerun-forbereder-skolstart


 Gestrike Magasinet - 2015-06-17

Tack till Margareta Strandberg för en fantastisk sånginsats!

ms phf

http://www.gestrikemagasinet.se/articles/view/tack-till-margareta-strandberg-for-en-fantastisk-sanginsats

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."