Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

Flickors Utbildning i Kamerun's styrelse

Flickors Utbildning i Kamerun leds av en styrelse som utses av årsstämman. Styrelsen består av minst tre ledamöter och minst tre suppleanter av vilka en skall vara ordförande, en sekreterare och en kassör.

Ordinarie ledamöter

Gun Lundberg - Ordförande

Fil.mag., utbildad bibliotekarie med 37 år i tjänsten. Numera pensionär. Nämndeman i Gävle Tingsrätt.
Vice ordf i Gävlemoderaterna samt ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden och patientnämnden.
Epostadress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Gill Norrby Wahlborg - Kassör

Jur.Kand., har huvudsakligen arbetat inom bank och finans i 35 år. Kassör i FUiK sedan 2008.
Epostadress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Mio Dal - Ledamot

Högskoleutbildad illustratör och serietecknare, tidigare anställd som grafisk formgivare inom media och nu frilansande illustratör och grafisk formgivare sen 2 år tillbaka. Har tidigare suttit i styrelser till ett antal SVEROK-ankutna och kommunala föreningar, har varit medlem i FUiK och arbetat med  marknadsföring sen 2013.
Epostadress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Per-Olof Erickson - Ledamot

Fil.mag., gymnasielärare i biologi under 40 år. Ordf i Naturskyddsföreningen Gävleborg 10 år, ordf i Naturskyddsföreningen i Gävle under 15 år, ordf i världsbutiken Lyktan i 15 år, ordf i Pakkam Group Sweden i 12 år.
Epostadress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Gunilla Johansson - Suppleant

Har tidigare arbetat som förskolelärare. Numera pensionär. Medlem i styrelsen sedan starten 2008.
Epostadress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Maria Lövström - Suppleant

Förvaltningsekonom med många års erfarenhet av Rättvis Handel
Epostadress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Eva Vågberg - Sekreterare

Pensionerad speciallärare, aktiv i Alternativboden Lyktan Gävle.
Epostadress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kontakt med valberedningen förmedlas via: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Mötesprotokoll

Klicka här för att läsa/ladda ner Årsmötesprotokollet från årsmötet 2016-09-26

 

Styrdokument

Styrelsens arbetsordning

Styrelsemedlemmarnas uppgifter

Rutiner för undvikande av intressekonflikt eller jävssituationer

Attestordning

Regler för styrelseprotokoll

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."