Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle.

Pengarna vi får in via gåvor och bidrag har gett oss möjligheten att bygga en skola i Kamerun med tillgång till rinnande vatten och toaletter, på plats stärka flickors rätt till utbildning och därigenom möjligheten till ett bättre liv. Hittils har omkring 400 flickor fått sin utbildning vid Navigio Academy, något som inte bara ger de möjligheten till ett yrke utan kännedom om sina rättigheter.

I Kamerun samarbetar vi med den lokala organisationen Cap Zone Rurale (CZR) som arbetar med utbildning, demokrati, mänskliga rättigheter och andra rättighetsbaserade frågor med särskilt fokus på barn, ungdoms- och jämställdhetsfrågor. Vårt gemensamma utvecklingssamarbete berör även utveckling och stöd till kvinnliga jordbrukskooperativ och kvinnligt entreprenörskap. År 2013 fick vi finansiering från SIDA genom Forum Syd där vi stärkte unga flickors förmåga att kräva sina rättigheter till skolgång.

Vi genomför även informationskampanjer i Sverige om flickors rätt till skolgång då vi ser att det finns behov av ökad information och kunskapsökning hos allmänheten. Detta för att öka allmänhetens förståelse om den kamp för flickors rätt till utbildning som förs av människor och organisationer.

Organisationer till vilka medel utbetalats/ förmedlats:

Vår organisation förmedlar insamlade medel till Cap Zone Rurale i Kamerun via insättning/ direktöverföring till dess konto i bank i Kamerun. Insättning sker efter skriftlig rekvisition. Uppföljning sker via kontoutdrag från mottagande bank i Kamerun. Cirka två gånger per år görs uppföljning av projekt på plats i Kamerun.

Läs gärna mer om hur pengarna används och om resultaten av vårt arbete i vår effektrapport:

Klicka här för att ladda ner/läsa vår Effektrapport för 2017

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."