Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

Vår ekonomi

Under 2015 gick 92 procent av våra intäkter till Flickors Utbildning i Kameruns arbete i byn Bandja. Våra insamlings- och administrationskostnader uppgick till 8 procent. Vi strävar alltid efter att hålla våra kostnader så låga som möjligt. För att kunna värva ännu fler givare och om vi ska kunna följa upp och kontrollera att pengarna används på rätt sätt är kostnader för detta nödvändigt.

Årsredovisning 2016

Klicka här för att ladda ner/läsa vår årsredovisningen för räkenskapsår 2016

Årsredovisning 2015

Klicka här för att ladda ner/läsa vår årsredovisningen för räkenskapsår 2015

 

Granskning och trygghet för givande

För våra givares trygghet har vi 90-konto som vi tilldelats av Svensk Insamlingskontroll.

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."