Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

toinie och barn

Om föreningen och vårt arbete

Flickors Utbildning i Kamerun är en ideell förening som bildades i Gävle hösten 2008. Vi arbetar för opinionsbildning och insamling av medel för att hjälpa och bidra till utveckling för socialt svaga grupper i Bandja. Fokusgruppen för vårt arbete i byn Bandja i Kamerun är kvinnor och unga flickor 12-17 år som får hjälp till självhjälp, utbildning, stöd till mikrofinasiering och entreprenörsskap.

Att ge flickorna och de unga mammorna yrkesutbildning samt kunskaper i vilka rättigheter de har ökar deras självkänsla och möjligheten till att själva skapa en bättre framtid för sig och sina barn. Utbildning ökar flickornas möjligheter att hävda sina rättigheter och ställning i samhället. Att stärka flickors rättigheter innebär också att vi utbildar kvinnor, pojkar, män och beslutsfattare i demokrati, jämställdhet och rättvisefrågor.

Hitta mer information om oss och hur vi arbetar i vår förening via menyn till höger.

 

 

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."