Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

I byn Bandja arbetar vi i Flickors Utbildning i Kamerun på plats för att stärka flickors rätt till utbildning och därigenom möjligheten till ett bättre liv.

Ett av våra största projekt, att bygga en skola, är nu klar och tillgången till egna lokaler betyder fler utbildningsplatser men även utrymme för ytterligare aktiviteter. Vi har de senaste åren bedrivit upplysning och utbildning i mänskliga och demokratiska rättigheter. Kulturellt och traditionellt betingade beteendemönster hindrar idag unga flickors utveckling, något vi vill kunna påverka genom våra olika projekt och vårt utbildningsarbete.

Ditt stöd gör skillnad! Vi samlar nu in pengar till lärarlöner och fasta kostnader. Ju mer pengar vi samlar in desto fler flickor kan börja skolan och fler av programmen startas upp.

Borgarskolans elever

Gävleföreningen Flickors Utbildning i Kamerun har nu byggt klart en flickskola i byn Bandja i Kamerun. Skolan ger yrkesutbildning i datorkunskap, sömnad, hotell och restaurang, vård och omsorg. Borgarskolans elever: Hampus Larsson, Alma Linqvist, Malin Jansson och Stina Johansson ville samla in pengar för föreningen då de tycker att alla har rätt till utbildning. Genom att göra och sälja armband "for girls" har de lyckats samla ihop 8041 kronor som de nu skänker till skolan i Kamerun. Flickors Utbildning i Kamerun tackar varmt för en fantastisk insats.

armband

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."