Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

 8mars gruppbild

CZR marscherar för kvinnors och flickors rätt att utöva sportliga aktiviteter. Eleverna visar upp de sportaktiviteter CZR utövar: tennis, fotboll, cykel.

8mars parad3
8mars parad1
8mars parad4
8mars parad5
8mars paradare
8mars tennis
8mars fotboll1
8mars cykel

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."