Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

 Elever vid vår nya fina skolbil

Tack Rikard och Maria Lövström för skolbilen som ni skänkt! Tack till alla som bidragit för att få den på plats i skolan. Eleverna reser nöjda hem för skoldagen.

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."