Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

Under hela februari pågick en utställning om vårt utvecklingsarbete på landsbygden i Kamerun.

lyktan

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."