Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

insamling
insamling2

Varmt tack till Inner Wheel i Västerås för er gåva på 11000:- som skänkts till utbildning för flickor i Kamerun! Klubbens medlemmar har lagt ner mycket arbete och omtanke i de hantverk som skapats och lottats ut för insamlingen. På bilden syns President Sylvia Gerdtman och Eva Anell på lotteriets prisutdelning med en av de vackra vinsterna. Varmt tack till er alla för ert engagemang och stöd!

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."