Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

 arsmte

Nu har vi haft årsmöte, tillsatt en ny styrelse och pratat om det gångna och kommande året. De tillsatta är:

Ordförande - Gun Lundberg
Kassör - Gill Norrby Wahlborg
Sekreterare - Mio Dal
Ledamöter - Eva Vågberg, Gunilla Johansson, Per-Olof Ericksson, Ann-Sofi Westerberg

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."