Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

Under vårt senaste besök mars 2016 fortsatte vi att jobba med mänskliga rättigheter och andra rättighetsfrågor. Olika kvinnorgrupper träffas nu regelbundet för kunskapsöverföring inom bl.a matlagning, catering och odling av grönsaker. Samtidigt lär de sig mer om rättighetsbaserade frågor.

Under påsken besökte ingenjörer från Sverige skolan.

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."