Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

I augusti 2015 blev det efterlängtade vatten och sanitetsprojektet helt färdigt i skolan. Nu har eleverna tillgång till rent vatten och toaletter. Byborna har tillgång till rent vatten genom en kran på utsidan muren som omger skolan. Brunnen underlättar uppgiften som oftast utförs av kvinnor och barn, då de inte längre behöver färdas lika lång för rent vatten.

Rent vatten minskar risken för att människor smittas i dödliga sjukdomar kopplade till vatten. En fungerande brunn som ger rent vatten minskar barnadödligheten och ger ökad sanitet vilket också bidrar till att människor kan gå i skolan säkert utan risk för smitta. I vårt arbete med att främja utbildning för flickor så är vatten livsnödvändigt men inte en självklarhet. Vi är väldigt glada över att vara färdiga med detta projekt som påbörjades 2013.

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."