Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

IMG 8398

Bilder på den nya brandtrappan som nu är klar, en sista viktig del innan skolbyggnaden skall börja användas.

IMG 8397

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."