Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

Borgarskolans elever

Gävleföreningen Flickors Utbildning i Kamerun har nu byggt klart en flickskola i byn Bandja i Kamerun. Skolan ger yrkesutbildning i datorkunskap, sömnad, hotell och restaurang, vård och omsorg. Borgarskolans elever: Hampus Larsson, Alma Linqvist, Malin Jansson och Stina Johansson ville samla in pengar för föreningen då de tycker att alla har rätt till utbildning. Genom att göra och sälja armband "for girls" har de lyckats samla ihop 8041 kronor som de nu skänker till skolan i Kamerun. Flickors Utbildning i Kamerun tackar varmt för en fantastisk insats.

armband

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."