Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

openschool1

Vår skola valdes bland departementets alla yrkesskolor att vara Öppet Hus skola den 27 maj 2015! Det innebar att alla övriga yrkesskolor i vårt departement kom till oss för att hälsa på. Många besökare tog chansen att hälsa på i vår skola den här dagen!

openschool2
openschool3
openschool4
openschool5

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."