Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

Toinie och Elie vid muren

Nu har skolan fått sin mur runt om. Eftersom skolan ligger intill en trafikerad väg, vill vi för elevernas och deras små barns säkerhet, skapa en så trygg miljö som möjligt.

Grind

I maj 2014 besöktes skolan av Tomas Attorps, President i Gävle Södra Rotaryklubb och Toinie Rönnholm, Ordförande i Flickors Utbildning i Kamerun.

Välkommen att läsa deras insändare om skolan och vikten av flickors utbildning i Gefle Dagblad:
http://www.gd.se/opinion/insandare/stod-flickors-utbildning-i-kamerun

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."