Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

Vi stödjer lokala entreprenörer och vill bidra till utveckling på landsbygden. Därför väljer vi att producera elevernas skolbänkar och stolar lokalt. 

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."