Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

Tack vare ert stöd är nu skolbygget i full gång! Skolan beräknas färdig till sommaren 2013. 

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."