Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

90 Konto Logo SV

Vänner Emellan har tilldelats 90-konto av Svensk Insamlingskontroll.

Vårt kontrollgirokonto: 90 02 80-9

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som:

  • Beviljar 90-konto till ideella organisationer som har offentlig insamling om dessa uppfyller högt ställda krav

  • Gör årliga kontroller av alla med 90-konton och

  • Säkrar att insamlingsverksamheten håller hög kvalité Läs mer på Svensk Insamlingskontrolls hemsida: www.insamlingskontroll.se 

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."