Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

 

Toinie och Filippa hälsar på vår kvinnliga kooperativa odlingsgrupp. Det blev en storslagen upplevelse i djungeln.

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."