Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

vid byggplatsen
fredrik sjunger med flickor

Vi har under januari 2011 haft besök i Bandja av Åke och Fredrik Swahn. Åke och Fredrik besökte tillsammans med Toinie byggplatsen där vår skola ska färdigställas. Vilket jubel när Fredrik sjöng tillsammans med flickorna!

Välkommen att se filmen:

 

Fredrik Swahn delade ut Englas Ljusbärarstipendium 2010 till Vänner Emellan. "Englas ljusbärarstipendium delas ut till människor eller projekt som visar att vi berörs av varandra och är viktiga för varandra."Prissumman går oavkortat till flickornas informella utbildning i sömnad och data i Bandja.

Fredrik Swahn överlämnade en gåva från Englas minnesfond 20e jan 2011

Varmt tack!

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."