Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

 volontar

Filippa Wirehag har undervisat flickorna i engelska och dans. Mycket uppskattat och mycket lärorikt för flickorna i skolan. Hon var i Bandja från 30/10 2010 till 14/1 2011.

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."