Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

handikapp

På Internationella Handikappdagen den 3 december var Toinie Rönnholm en av talarna och vi delade ut kläder till de deltagande handikappade samt deras barn.

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."