Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

toinie

Ordförande Toinie Rönnholm, har varit i verksamheterna i Bandja under två månader. Detta för att följa och utveckla arbetet på plats för Vänner Emellans räkning.

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."