Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

eva visar vr utstllning.jpg

Utställningen från Bandja på Alternativboden Lyktan är nu i full gång. Här är lite bilder tagna därifrån. Utställningen håller på fram till första veckan i oktober.

 

kvinnor i kooperativ som odlar.jpg

Kvinnor i kooperativt jordbruksarbete i Bandja.

 

lyktan sept 2010.jpg

Utställning på Alternativboden Lyktan, Gävle

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."