Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

Flickor i centret  l

Nu har vi startat småbarnsverksamhet i Bandja! Sedan måndagen den 13 september finns sju stycken småbarn på centret, dessa är barn till flickorna i centret. Kvinnan som tar hand om barnen när mammorna har undervisning heter Adelin. 

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."