Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

Den insamling på 7.669:- som Internationella Engelska skolan i Gävlegjorde för oss den 19 maj gjorde det möjligt att dra in internet i vår skola i Bandja!
En fantastisk kunskapskälla är nu tillgänglig för eleverna i Bandja och en dröm som tidigare kändes ouppnåelig blev möjlig tack vare entusiastiska Gävleelever!


TACK, åk 6 på Internationella Engelskaskolan i Gävle!

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."