Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

eva visa utstllningen p lyktan

Under mars 2010 höll Eva Vågberg i vår utställning på Alternativboden Lyktan, Berggrenska gården i Gävle och visade upp bilder och produkter från våra projekt. 

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."