Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

Välkommen till Föreningen Flickors Utbildning i Kamerun's webbplats! Just nu bygger vi om lite bakom kulisserna och öppnar hela webbplatsen igen i augusti! Besök gärna vår facebooksida eller ta del av vår info nedan för att ge en gåva.

Flickors Utbildning i Kamerun

I byn Bandja arbetar vi i Flickors Utbildning i Kamerun på plats för att stärka flickors rätt till utbildning och därigenom möjligheten till ett bättre liv.

Ett av våra största projekt, att bygga en skola, är nu klart och tillgången till egna lokaler betyder fler utbildningsplatser men även utrymme för ytterligare aktiviteter. Vi har de senaste åren bedrivit upplysning och utbildning i mänskliga och demokratiska rättigheter. Kulturellt och traditionellt betingade beteendemönster hindrar idag unga flickors utveckling, något vi vill kunna påverka genom våra olika projekt och vårt utbildningsarbete.

Ditt stöd gör skillnad! Vi samlar nu in pengar till lärarlöner och fasta kostnader. Ju mer pengar vi samlar in desto fler flickor kan börja skolan och fler av programmen startas upp.


Swisha en gåva: 1235935077

Girobetalning

Plusgiro: 90 02 80-9

Bankgiro: 900-2809